NEWSニュース

2023.06.30お知らせ

安全大会.

「全国安全週間」を控えた6月30日に、全社員及び協力会会員を招いて安全大会と安全衛生協力会総会を開催しました。

安全大会では「優良安全管理者表彰」として協力会会員1社、社員から2名が表彰され、事故事例の報告や外部講師による講話と、大会後は作業計画書作成の演習、ストレスチェック等を行いました。